ИЗБЕРЕТЕ

вашиот план

Простор на дискот

Бази на податоци

домени

корисниците

E-mail сметки

Пропусен опсег

поддршка

цена

А регистриран играч може да, преку обезбедување на писмено известување до slotsltd.com , постават свој лимит депозит дневно, недела или месец.

Писмено известување од регистриран играч поставување ново ограничување депозит или намалување на постоечките гранични депозит има ефект од денот на приемот на slotsltd.com , или веднаш штом е изводливо потоа.

А регистриран играч кој го постави ограничување депозит од горенаведеното секција 1 може, преку обезбедување на писмено известување до slotsltd.com , да се зголеми или да ја повлече граница депозитот по минимален период на чекање од седум (7) дена од денот на барањето, освен ако границата е поставена на нула.

slotsltd.com нема да прифати депозит од регистриран играч спротивно на рокот утврден за тој играч согласно овој Дел.

Контактирајте не за самоограничување