100%

బోనస్ వరకు స్వాగతం

$/€/£ 200

కొత్త ఆటగాళ్ళు మాత్రమే. మొదట నిజమైన సంతులనం నుండి పందెం సంభవిస్తుంది. బోనస్ 50x పందెం, ఆటకు సహకారం మారవచ్చు. పందెం అవసరం బోనస్ పందెం మీద మాత్రమే లెక్కించబడుతుంది. బోనస్ ఇష్యూ నుండి 30 రోజులు చెల్లుతుంది. గరిష్ట మార్పిడి: బోనస్ మొత్తానికి 3 రెట్లు. స్క్రిల్ డిపాజిట్లను మినహాయించారు. పూర్తి నిబంధనలు వర్తిస్తాయి..