Нөхцөл

A. Ерөнхий

 1. The Site is operated by ProgressPlay Ltd (the "Company"), with registered address at Soho Office, 3A, Punchbowl Centre, Elia Zammit Street, St. Julians, STJ3154, Malta. The Company operates online games in accordance with Malta Gaming Authority, Licence Number MGA/B2C/231/2012 2013 оны 4-р сарын 16-ны өдөр гаргасан мөн Их Британид мөрийтэй тоглоомын комисс дансны дугаараар тусгай зөвшөөрөл, зохицуулалттай байдаг 39335. Мөрийтэй тоглоом нь донтуулдаг. Хариуцлагатай тоглох.
 2. Эдгээр нөхцлүүд ("Нөхцөлүүд") нь компаниас танд үзүүлж буй онлайн болон гар утасны тоглоомын үйлчилгээг ("Та", "Таны" эсвэл "Тоглогч") ашиглахыг зохицуулдаг. Үйлчилгээг ашиглахаасаа өмнө эдгээр Нөхцөлийг Та бүхэлд нь анхааралтай унших ёстой. Энэхүү Нөхцөлүүд нь Та болон Компанийн хооронд байгуулагдсан хууль ёсны гэрээг бүрдүүлж байгааг анхаарна уу.
 3. Энэхүү Нөхцөлүүд нь манай Нууцлалын бодлого, Бооцооны дүрмийг эдгээр Нөхцөл, нөхцлийг зөвшөөрч баталснаар тусгагдсан болно Та манай нууцлалын бодлого болон Бооцооны дүрмийг хүлээн зөвшөөрч, хүлээн зөвшөөрч байгаагаа баталж байна. энд дарна уу манай Бооцооны дүрмийг үзнэ үү энд дарна уу.)

B. Тодорхойлолт

 1. Эдгээр Нөхцөлд дараах үг, хэллэгүүд (хэрэв нөхцөл байдал өөрөөр заагаагүй бол) хажууд нь заасан утгатай байна.
  • £ - таны дансаа бүртгүүлсэн валютыг хэлнэ.
  • "Данс" гэдэг нь тухайн этгээдэд сайт дээр Тоглоом тоглох боломжийг олгох зорилгоор зөвхөн тухайн хүнд нээсэн хувийн дансыг хэлнэ.
  • "Бооцоо" гэдэг нь Тэмцээнд оролцсон таны тавьсан бооцоог хэлнэ.
  • "Тоглоом" гэдэг нь үйл явдлыг оролцуулаад Сайт дээр байрлуулсан тоглоомуудын аль нэгийг хэлнэ.
  • "Үйл явдал" гэдэг нь сайт дээр бооцоо тавих боломжтой аливаа үйл явдлыг хэлнэ.
  • "Хязгаарлагдмал газар нутаг" гэж дараахь улсуудыг ойлгоно: Австрали, Бельги, Белиз, Британийн Виржинийн арлууд, Болгар, Хорват, Кипр, Дани, Франц, Грек, Унгар, Израиль, Итали, Литва, Люксембург, Португал, Румын, Серб, Словени, Испани, Турк, Америкийн Нэгдсэн Улс болон Компанийн өөрийн үзэмжээр хориглосон нэмэлт харьяалал. Энэхүү жагсаалтыг Компани өөрийн үзэмжээр үе үе өөрчилж болно.
  • "Үйлчилгээ" гэж Компанийн Тоглоомууд болон Талбай дээр санал болгож буй бусад үйлчилгээ, үйл ажиллагааг ойлгоно.
  • "Гомдол" гэж дор дурдсан О бүлэгт заасны дагуу үзүүлж буй үйлчилгээнд сэтгэл ханамжгүй байгаагаа илэрхийлнэ.
  • "Маргаан" гэж доорхи О бүлэгт заасан эхний 8 долоо хоногийн хугацаанд эдгээр Нөхцөл, журамд заасны дагуу Компанийн шийдвэрлээгүй гомдлыг хэлнэ.
  • "Сайт" гэж Компанийн эзэмшдэг, ажиллуулдаг, зохион байгуулдаг аливаа вэбсайт болон / эсвэл гар утасны сайт болон / эсвэл мобайл програмыг ойлгоно.
  • "Бид", "Манай" эсвэл "Бид" гэж Компани болон / эсвэл аливаа охин компани, охин компани, ажилтан, захирал, албан тушаалтан, агент, ханган нийлүүлэгч, зөвлөх, гэрээт гүйцэтгэгчийг ойлгоно.

C. Нөхцөл, журамд захирагдах, заавал дагаж мөрдөх үр нөлөө

 1. Сайтыг ашиглах, сайтад бүртгүүлэх, эсвэл аль нэг үйлчилгээнд хамрагдсанаар та үе үе ямар ч захиалгагүйгээр шинэчлэгдэж болох тул эдгээр нөхцлийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна.
 2. Компани нь үнэмлэхүй, онцгой үзэмжээр эдгээр Нөхцөлд хэдийд ч нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эрхтэй. Өөрчлөлт хүчин төгөлдөр болохоос өмнө Нөхцөл, журамд оруулсан өөрчлөлтийн талаар танд мэдэгдэх болно. Шинэчилсэн нөхцөл, журам хүчин төгөлдөр болохоос өмнө хийсэн аливаа бооцоог мөрий тавих үед хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй нөхцөл, журмаар зохицуулна. Хэрэв та ийм нэмэлт өөрчлөлтөд орохыг хүсэхгүй байгаа бол сайт, үйлчилгээг ашиглахаа зогсоох хэрэгтэй. Хэрэв та Нөхцөл, журамд өөрчлөлт орсны дараа сайт, үйлчилгээгээ ашиглахаа зогсоохыг хүсвэл, та байгаа бүх хөрөнгөө буцааж авах, дансаа эдгээр Нөхцөлийн дагуу хааж болно.
 3. Энэхүү Нөхцөлүүд нь талуудтай байгуулсан бүх хэлэлцээрийг түүний сэдэвтэй холбоотойгоор хүчингүй болгож, Та болон Компанийн хооронд байгуулсан бүхэл бүтэн гэрээг бүрдүүлнэ. Та эдгээр Нөхцөл, нөхцлийг хүлээн зөвшөөрөхийг хүлээн зөвшөөрөхдөө эдгээр Нөхцөлүүдэд Компанийн хийсэн шууд төлөөллөөс бусад аливаа төлөөлөлд найдаагүй гэдгээ баталж байна.

D. Оролцох эрхтэй хэн

 1. Та дараахь бүх зүйлийг дагаж мөрдөж байгаа тохиолдолд л үйлчилгээг ашиглаж болно.
  • Та дор хаяж арван найман (18) настай эсвэл таны амьдардаг улсын хуулиар тогтоосон насанд хүрсэн (аль нь өндөр байх); Үүнтэй холбогдуулан Компани нь насанд хүрээгүй хүмүүсийн мөрийтэй тоглоом нь гэмт хэрэг болж байгааг анхаарч үзэхийг хүсч байна.
  • Та хүчин төгөлдөр төлбөрийн аргын өмчлөгч юм (эсвэл хүчин төгөлдөр төлбөрийн аргыг эзэмшигч хүчин төгөлдөр төлбөрийн аргыг ашиглах эрх бүхий);
  • Үйлчилгээг ашигласны үр дүнд та ямар нэгэн хууль, журмыг зөрчөөгүй болно. Энэ хүрээнд, хэрэв та тухайн газарт санал болгож буй үйлчилгээг ашиглахыг хориглосон харьяаллын дагуу оршин сууж байгаа эсвэл оршин байгаа бол (хязгаарлагдмал нутаг дэвсгэрийн аль нэгийг хязгаарлалгүйгээр оруулбал) та хориглосон үйл ажиллагаанд оролцохгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна.
  • Та тоглогч биш, эсвэл ямар нэгэн байдлаар холбогдсон эсвэл үйл явдал болон / эсвэл бооцооны аливаа үр дүнд нөлөөлөх боломжтой;
  • Та өмнө нь Компанийн сүлжээний өөр данснаас хязгаарлалтгүйгээр хасагдаагүй; мөрийтэй тоглоомын комиссын лицензийн дагуу сайтуудын жагсаалтыг үзнэ үү энд болон Мальта Тоглоомын газар дахь сайтуудын жагсаалтыг авах энд; болон
  • Та Нэгдсэн Вант улсын үндэсний онлайн Gamstop гэгддэг онлайн мөрийтэй тоглоомоос өөрийгөө хасах тогтолцоонд бүртгэгдээгүй байна.
 2. Үйлчилгээ нь зөвхөн холбогдох харьяаллын хуулиар интернет болон / эсвэл хөдөлгөөнт төхөөрөмж дээр мөрийтэй тоглохыг хориглодоггүй Тоглогчид зориулагдсан болно. Компани нь холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчих боломжийг танд олгохыг хүсэхгүй байна. Та сайтыг болон / эсвэл үйлчилгээг ашиглахдаа холбогдох бүх хууль, дүрэм, журамд нийцэж байгаа эсэхийг төлөөлж, баталгаажуулж, зөвшөөрч байна. Хэрэв та одоогоор хуулиар хориглогдсон газар (хязгаарлалтгүй нутаг дэвсгэрийг оролцуулан) оршин сууж байгаа бол үйлчилгээ санал болгох эсвэл ашиглах боломжтой байх нь үйлчилгээг ашиглахыг санал болгож байгаа эсвэл бидний санал болгосон урилга гэж үзэхгүй. Компани өөрийн үзэмжээр үйлчилгээ үзүүлэхгүй байхаар сонгосон тохиолдолд. Таны оршин сууж буй газар болон / эсвэл үйлчилгээг ашиглах нь хууль ёсны эсэхийг тодорхойлох үүрэгтэй. Бид энэхүү сайтаар дамжуулан үйлчилгээ ба / эсвэл сайтын хууль ёсны талаар болон / эсвэл аливаа этгээд үйлчилгээнд оролцохтой холбогдсон талаар мэдэгдсэн эсвэл далдуур мэдэгдэл, баталгаа гаргахгүй бөгөөд сайтыг хууль бусаар ашигласны төлөө хариуцлага хүлээхгүй болно. Та. Энэхүү сайтаар дамжуулан бүртгүүлэх, үйлчилгээнд хамрагдахаас өмнө Танд хамааралтай аливаа хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх нь таны үүрэг юм. Та сайтаа болон / эсвэл үйлчилгээг ашиглах хууль ёсны талаар холбогдох харьяаллын дагуу хуулийн зөвлөхтэй зөвлөлдөх хэрэгтэй.
 3. Компанийн ажилчид, захирлууд, албан тушаалтнууд, түүнчлэн тэдний гэр бүлийн гишүүд, хараат болон охин компаниуд, мөн компьютерийн систем эсвэл аюулгүй байдлын системд шууд болон шууд бусаар холбогдсон бусад бүх хүмүүс, түүнчлэн холбогдох аливаа этгээд энэ сайтыг ажиллуулах, түүнийг байгуулахад, үүнд зар сурталчилгаа, сурталчилгаа, гүйцэтгэлийн агентлаг, даатгагч, хуулийн зөвлөх, вэбмастер, вэб ханган нийлүүлэгчид, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүд багтсан боловч үүнд хамрагдах эрхгүй. Сайн захиалгын үүднээс дээр дурьдсанчлан оролцох эрхгүй хүн, мөн ийм хасагдсан хүнийг орлох бусад хүн мөн сайтын өгсөн эсвэл дурдсан шагналын аль нэгийг авах эрхгүй болохыг тодруулсан болно. мөн Компани нь Дансаа түр зогсоох (дотор оруулсан бүх хөрөнгийг царцаах гэх мэт) эрхтэй бөгөөд дансан дахь бүх урамшуулал, хожил, урамшууллыг хүчингүй болгох.

E. Дансны бүртгэл

 1. Үйлчилгээнд хамрагдахыг хүссэн хэн бүхэн сайтад бүртгүүлж, данс нээлгэх үүрэгтэй.
 2. Компани нь таны "үйлчлүүлэгчээ таних" үйл явцын нэг хэсэг болгон Таны өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, баримт бичигтэй танилцана. Компани нь ямар нэгэн онцгой нөхцөл байдалд нэмэлт залилангийн оноо, сэжигтэй мэдээлэл, олон тооны хадгаламж, дансанд нэвтрэхэд ашигладаг төрөл бүрийн IP, хэвийн бус тоглоомын үйл ажиллагаа, харьяалал.
 3. Та таних бичиг баримтын нууцлалыг хадгалах, бусдад шилжүүлэхгүй байх үүргийг бүрэн хариуцна. Таны таних тэмдэгийн мэдээллийг зөвшөөрөлгүй ашигласны бүрэн хариуцлага нь зөвхөн танд хамаарна, танай таних тэмдэгийн мэдээллийг зөвшөөрөлгүй ашигласнаас үүссэн бүх хариуцлагыг зөвхөн та хариуцах болно. Хэрэв та Компанийн алдаанаас өөр шалтгаанаар таниулах мэдээллээ буруу байрлуулсан, мартсан эсвэл алдсан бол Компани ийм тохиолдолтой холбоотой шууд болон шууд бус алдагдлыг хариуцахгүй.
 4. Та энэ сайтад зөвхөн нэг данстай байхыг зөвшөөрдөг. Хэрэв та нэгээс илүү данс нээлгэсэн бол Компани таны дансыг дангаар нь эсвэл бүхэлд нь өөрийн үзэмжээр хааж, хааж болно; энэ тохиолдолд Компани нь дансан дахь шагнал, урамшуулал, урамшууллыг хүчингүй болгож, дансанд байршуулсан бүх хөрөнгийг буцааж өгөх боломжтой.
 5. Компани өөрийн үзэмжээр, үндэслэлгүйгээр, данс нээхээс татгалзах эсвэл одоо байгаа дансаа хааж болно. Гэсэн хэдий ч гэрээнд заасан бүх үүргээ биелүүлэх болно.
 6. Та үүгээр дансаа бүртгүүлэх ажлыг гуравдагч этгээд бус, өөрөө биечлэн хийдэг болохыг мэдэгдэж байна.
 7. Данс нээснээр та үүгээр төлөөлж, баталгаажуулж, хүлээн зөвшөөрч, (а) бүртгэлийн явцад оруулсан мэдээллүүд үнэн, зөв болохыг мэдэгдэж, өөрчилсөн тохиолдолд тэр даруй шинэчлэх болно, (б) таны данс зөвхөн таны хувийн хэрэгцээнд зориулагдсан бөгөөд гуравдагч этгээд ашиглахгүй, (c) дансанд байршуулсан аливаа хөрөнгийг та зөвхөн тоглоом тоглох болон / эсвэл үйлчилгээг ашиглахад ашиглах боломжтой бөгөөд ашиглах болно, (d) компани нь санхүүгийн байгууллага биш бөгөөд таны дансанд байгаа аливаа холбоосын ялгаа ба / эсвэл хүүг тооцохгүй, (д) Та эрүүл саруул ухаантай тул өөрийн үйлдлийнхээ төлөө хариуцлага хүлээх чадвартай, (f) унших нь таны үүрэг юм. Тоглоомын дүрэм, журам, эдгээр дүрэм журмыг бүрэн ойлгосон гэдгээ ойлгох, (g) Тоглоом ашиглах нь наадамд тоглож байсан мөнгөө алдах эрсдэл дагуулдаг гэдгийг та ойлгож байна. (h) Та Компанитай хамтран ажиллах болно мөн хүссэн бүх зүйлээр хангах баримт бичгийг бүрэн, бүрэн гүйцэд, үнэн зөв хэлбэрээр бүрдүүлэх, (i) Та энэхүү үйлчилгээг ашиглах нь танд хамаатай хууль, тогтоомжийг зөрчөөгүй болохыг баталж, тогтоосон, (j) Та дансанд бүртгэх, төлбөр төлөх үүрэгтэй. мөн сайтыг ашигласнаас үүдэн төлөх боломжтой татвар, бусад хураамжийг холбогдох засгийн газар, татварын эсвэл бусад байгууллагад нягтлан бодох бүртгэлд хамруулах (үүнд хожлын төлбөр орно, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй), (к) Та үйлчилгээг дараахь байдлаар ашиглах болно. Компани болон үйлчилгээг ашиглаж буй бусад хүмүүст сайн сайхан сэтгэлээр хандах, (l) Талбай дээр бооцоо тавих, тоглоом тоглох зэргээс үүдсэн бүх алдагдлыг та дангаараа хариуцах болно, (м) Компани өөрийн үзэмжээр нээх эсэхээ шийдэж болно. , дансаа хөтлөх ба / эсвэл хаах (одоо байгаа гэрээний үүргээ биелүүлэх тохиолдолд), мөн дансаа түр зогсоох (үүнд оруулсан бүх хөрөнгийг царцаах гэх мэт), дансанд байгаа бүх урамшуулал, хожил, урамшууллыг хүчингүй болгох. Эдгээр Нөхцөлүүдийн аливаа заалтыг зөрчсөн бол (n) Та дансныхаа нууцлалын нууцлалыг хадгалах (үүнд таны хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг оруулаад дансаа оруулах шаардлагатай), мөн үүнтэй холбогдуулан хийсэн аливаа үйлдэл, гүйлгээг дангаар хариуцна. Таны мэдээллийг ашиглаж байх үед таны дансанд нэвтэрсэн хэн бүхэн таны данстай хамт байх бөгөөд энэ бүх үйлдэл, гүйлгээг таны хийсэн үйлдэл, гүйлгээ гэж үзнэ. (o) Та өөрийн дансыг зөвшөөрөлгүй ашигласан гэж сэжиглэж байгаа тухай компанид нэн даруй мэдэгдэх болно, ( p) Та үйлчилгээтэй холбоотойгоор хийсэн аливаа төлбөрийг буцааж авахгүй байх / эсвэл татгалзах эсвэл буцааж өгөхгүй байх ёстой бөгөөд ийм арга хэмжээ авсны дараа бидэнд учирсан хохирол, хохирлыг нөхөн төлөх ёстой. Та бидний өмнө хүлээсэн бүх өр төлбөрийг нэн даруй төлөх бөгөөд (q) Та шууд ба шууд бус нэхэмжлэл, өр төлбөр, хохирол, хохирол, зардал, зардлыг багтаасан, бидний хохирлыг барагдуулж, гэм хоргүй байлгана. Таны эдгээр Нөхцөл, журмыг зөрчсөнтэй холбогдуулан үүссэн хууль эрх зүйн төлбөр, мөн сайтыг ашиглах, эсвэл гуравдагч этгээд сайтыг хууль бусаар ашиглахтай холбоотой бусад үүрэг хариуцлага.
 8. Та цаашид төлөөлж, баталгаажуулж, хүлээн зөвшөөрч, үүрэг хүлээнэ үү (а) Та өөрийн дансаа ашиглахгүй, хууль бус үйлдэл хийхэд гуравдагч этгээд таны дансыг ашиглахыг зөвшөөрөхгүй, (б) компанийг хууль бус үйлдэл хийх тохиолдолд. таны дэлгэрэнгүй мэдээлэл, мэдээллийг холбогдох байгууллагад илчлэх, таны дансыг түдгэлзүүлэх (дотор оруулсан бүх хөрөнгийг царцаах гэх мэт), таны дансанд байгаа бүх урамшуулал, хожил, урамшууллыг хүчингүй болгох, (c) бүх мөнгийг хүчингүй болгох эрхтэй. Та дансандаа мөнгө оруулах нь хууль зөрчөөгүй, ялангуяа хууль бус үйл ажиллагаа, эх сурвалжаас эхлээгүй; (d) Таны хийсэн хууль бус үйл ажиллагааны үр дүнд учирсан бүх алдагдал, өр төлбөр, хохирлыг та дангаараа хариуцах бөгөөд ийм хохирол, хохирол, өр төлбөрийг манайд нөхөн төлнө, (e) Танд данс байхгүй Компанийн дуусгавар болгосон эсвэл түдгэлзүүлсэн өнгөрсөн хугацаа, (f) төлбөрийн хэрэгсэл (жишээлбэл, зээл (Их Британид байхгүй) ба дебит карт, цахим түрийвч гэх мэт) таны компанид таны данстай холбогдуулан өгсөн мэдээлэл. Таны болон таны нэр дээр байдаг төлбөрийн хэрэгсэл (эсвэл төлбөрийн хэрэгслийг эзэмшигч танд сайтаар дамжуулан бооцоо тавихад энэ төлбөрийн хэрэгслийг ашиглахын тулд шаардлагатай бүх зөвшөөрлийг өгсөн бөгөөд та түүний хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. зөвшөөрөл) ба хулгайлагдаагүй, алдагдсан гэж мэдээлээгүй, (ж) Бид таны ашигладаг төлбөрийн хэрэгслийн өмчлөгчийн танд өгсөн зөвшөөрлийг ямар ч хэлбэрээр, ямар ч хэлбэрээр баталгаажуулах үүрэг хүлээхгүй бөгөөд (h) та Та мөрийтэй тоглоомонд донтсон гэдгээ компанид мэдэгдээгүй, (i) Чи өмнө нь Компанийн сүлжээний өөр данснаас өөрийгөө хасаагүй байсан, (j) Та Их Британийн үндэсний онлайн Gamstop гэгддэг онлайн мөрийтэй тоглоомоос өөрийгөө хасах схемд бүртгэгдээгүй байна.
 9. Хэрэв таны дансыг Мөрийтэй тоглоомын комисс (Их Британийн үйлчлүүлэгчид) зохицуулдаг бол (i) мөнгө байршуулах, (ii) мөрийтэй тоглох (өөрийн хөрөнгөөр, урамшууллын мөнгөөр эсвэл ашиглах замаар) дансаа баталгаажуулах, насыг баталгаажуулах шаардлагатай. үнэгүй эргэх, үнэгүй бооцоо оруулах), эсвэл (iii) үнэгүй тоглох боломжтой тоглоомуудад нэвтрэх. Таны нэр, хаяг, төрсөн огноог баталгаажуулахын тулд дараахь баримт бичгүүдийн нэг буюу хэд хэдэнийг (эсвэл дор жагсаалтад ороогүй нэмэлт баримт бичгийг) бидэнд үзүүлэхийг шаардаж болно.
  • Иргэний үнэмлэхний баталгаа: Таны анхны хадгаламжийг боловсруулахад гэрэл зургийн таних хүчин төгөлдөр баримт бичиг шаардлагатай. Иргэний үнэмлэх нь хүчинтэй паспорт, жолооны үнэмлэх эсвэл иргэний үнэмлэхний хуулбар байж болно. Бидэнд илгээсэн хуулбар дээр таны нэр, гэрэл зураг, гарын үсэг байх ёстой. Зарим тохиолдолд хууль ёсны болохыг нотлох баримт бичигт гарын үсэг зурж, мэргэшсэн нотариат, өмгөөлөгчөөр баталгаажуулж өгөхийг танаас хүсч болно.
  • Хаягийн баталгаа: Энэ нь таны дансанд жагсаасан таны овог нэр, хаягийг харуулсан саяхны хэрэглээний төлбөр эсвэл дебит картны хуулга хэлбэрээр ирж болно.
 10. Хэрэв таны дансыг Мальта дахь Тоглоомын газраас зохицуулж байгаа бол, хэрэв та зээлийн карт эсвэл цахим түрийвчнээс өөр төрлийн төлбөрийн хэрэгслийг ашиглан мөнгө байршуулсан бол, мөн таны талаар насны баталгаажуулалт хангалттай хангагдаагүй байгаа бол (i) таны данс хөлдөөсөн байж болзошгүй бөгөөд (ii) насны баталгаажуулалт амжилттай хийгдэх хүртэл таны дансаар дамжуулан мөрийтэй тоглоом тоглохыг хориглоно. Нэмж дурдахад Компани нь танаас танаас насны нотолгоо шаардах эрхтэй бөгөөд хэрвээ насны талаар хангалттай нотолгоо ирээгүй бол дээр дурдсан үр дагаварууд хамаарна, mutatis mutandis. Таныг 18 нас хүрээгүй, эсвэл таны амьдардаг улсын хууль тогтоомжоор тогтоосон насанд хүрсэн (аль нь өндөр) болохыг тогтоосон тохиолдолд Компани таны дансыг хааж, бүх хөрөнгийг танд буцааж өгөх болно. хадгалуулсан боловч урамшуулал, хожил, урамшууллын мөнгийг төлөхгүй тул хүчингүй болгоно.
 11. Компани нь өмнө нь ийм баталгаа гаргаж байсан эсэхээс үл хамааран иргэний үнэмлэх, хаягийн баталгаажуулсан хуулбар, эсвэл Сангийн эх үүсвэр эсвэл Баялгийн эх үүсвэрийг нотлох бусад баримт бичиг зэрэг нэмэлт баримт бичиг шаардах эрхтэй.

F. Хууль бус үйлдэл

 1. Эдгээр Нөхцөлүүдийн бусад заалтуудаас үл хамааран хэрэв компани таныг хууль бус үйлдэл ба / эсвэл жигд бус тоглох хэв маягт холбогдсон, үйлдсэн болохыг тогтоож, эсхүл ийм үйлдэл хийхийг оролдсон бол компани таны хаах эрхтэй болно. Таны дансанд байгаа бүх хөрөнгийг дансанд оруулах, суутган авах, хураах (таны дансанд байгаа аливаа хадгаламж, хожлыг багтаасан, үүгээр хязгаарлагдахгүй). Нэмж дурдахад Компани нь эдгээр сүлжээг компанийн бусад дансуудтай холбоотойгоор ашиглаж болно. Компани нь холбогдох эрх бүхий байгууллагууд, зохицуулагч байгууллагууд, санхүүгийн байгууллагууд, банкууд, зээлийн картын компаниуд болон таны болон таны үйл ажиллагааны талаар мэдээлэх, мэдээлэх баримт бичгийг өгөх эрхтэй.
 2. "Хууль бус үйлдэл" гэж дараахь зүйлийг багтаасан, үүгээр хязгаарлагдахгүй хууль бус, хууль бус, залилан мэхлэх, бусад зохисгүй үйл ажиллагааг хэлнэ.
  • Тоглогчдын хоорондох тохиролцоо;
  • робот ба / эсвэл хиймэл оюун ухаан зэрэг төхөөрөмж, програм хангамж ашиглах;
  • бусад тоглогчдын дансыг худалдах, шилжүүлэх болон / эсвэл олж авах;
  • Тоглогчдын данс хооронд мөнгө шилжүүлэх;
  • холбогдох хууль тогтоомж болон / эсвэл холбогдох арга хэмжээний дүрмээс зөрсөн үйл явдал болон / эсвэл аливаа бооцооны үр дүнд тохиролцох эсвэл өөр байдлаар нөлөөлөх, түүнчлэн сайт руу нэвтэрч орохыг оролдох;
  • сайт дээр тоглож байхдаа тоглоомоос санаатайгаар салгах;
  • Компанийн тогтолцоог нэвтрэх, нэвтрэх, нэвтрэхийг оролдох, / эсвэл тойрч гарахыг оролдох, үүгээр хязгаарлахгүйгээр бүртгэлийн аливаа мэдээллийг өөрчлөх, эсвэл хуурамч, буруу, буруу өгөх, өгөхгүй байх зэрэг орно. хувийн болон / эсвэл төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, эсвэл компанид баталгаажуулах мэдээлэл, / эсвэл виртуал хувийн сүлжээний холболт ашиглан;
  • таны ашигласан мөнгөний эх үүсвэр хууль бус бөгөөд / эсвэл та мөнгө угаахтай холбоотой аливаа үйл ажиллагаа, түүний дотор гэмт хэргийн орлогыг ашиглахтай холбогдсон эсвэл эрхэлж болзошгүй;
  • давуу тал олж авахын тулд бусад тоглогч (ууд) ба / эсвэл бидэнд хохирол учруулах зорилгоор хүчирхийлэл үйлдэх;
  • шаардсан бүх баталгаажуулах баримт бичгийг компанид өгөөгүй;
  • Буруу болон / эсвэл хүчин төгөлдөр бус баримт бичиг бүрдүүлэх;
  • Компани нь таныг алдагдлыг багасгахын тулд компанийн урамшууллын шударга бус давуу талыг ашиглаж байгаа, эсвэл эзэмшдэг ба / эсвэл ажиллуулдаг сайтын аль нэг дээр санал болгож буй урамшууллын урамшуулалтай холбогдуулан бусад аливаа зүйлийг сайн санаатайгаар гүйцэтгэсэн гэж үндэслэлтэй сэжиглэж байвал. компани; эсвэл
  • Манай урамшууллыг хуурамчаар ашиглаж, үүгээр хязгаарлагдахгүй: (i) ямар ч сайт дээр олон удаа урамшуулал авахын тулд ялгагдахгүй олон данс нээх, зөвхөн сурталчилгааны үйл ажиллагааны үеэр хадгаламж байршуулах эсвэл сүлжээгээр олон данс нээх, (ii) тоглох зөвхөн үнэгүй тоглоомуудаар, эсвэл (iii) хадгаламжтай холбоотой урамшуулал авах зорилготой цэвэр хадгаламж / бэлэн мөнгө / дахин байршуулах журам давтагдвал.
 3. "Тогтмол бус тоглолтын хэв маяг" гэдэгт дараахь ажлуудыг багтаасан байх бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй.
  • тэнцүү, тэг эсвэл бага зөрүүтэй бооцоо эсвэл хедж бооцоо,
  • тавин ба түүнээс дээш тооны бонусын дан эсвэл олон тооны бооцоог аливаа ганц тоглолт, хувь хүний гар, дан бооцоо эсвэл дугуйнд байрлуулах;
  • тэнцвэрийг бий болгож, тоглох хэв маягийг мэдэгдэхүйц өөрчлөх; жишээлбэл, мөрий тавих шаардлагыг хангах үүднээс бооцоо эсвэл бооцооны хэмжээ, тоглоомын төрөл, бооцоо эсвэл бооцооны бүтэц гэх мэт;
  • том бооцоо эсвэл бооцоо тавих, ингэснээр ихээхэн ашиг хожиж, дараа нь бооцоо буурах эсвэл өмнөх дундаж бооцооны хэмжээ эсвэл бооцооны хэмжээ 65%-тай тэнцүү буюу түүнээс дээш буурах;
  • бодит мөнгөний тоглоом дуусахаас өмнө урамшууллын санг ашиглахын тулд бүрэн бус тоглоомын бодит мөнгөний нөөцийг хадгалах;
  • том бооцоо эсвэл бооцоо тавьж, дараа нь мөрий тавих шаардлагыг хангахын тулд бооцоо эсвэл бооцоог ихээхэн хэмжээгээр бууруулах;
  • Шаардлагыг хангах зорилгоор бага жинтэй Тоглолтоос өндөр жинтэй Тоглолт руу том ялалт байгуулсны дараа шилжих;
  • рулетк дээр дараахь тохиолдолд: (а) боломжтой 37 дугаарын 24 ба түүнээс дээш хувийг хамарсан; (б) улаан, хар дээр бооцоо тавих; (в) коэффициент ба тэгш тоонд мөрий тавих; (d) 1 - 18 эсвэл 19 - 36 (хамааруулсан) дээр бооцоо тавих; (д) хүснэгтийн бүдүүвчийн бүх гурван баганад бооцоо тавих; (е) гурвуулаа бооцоо тавих;
  • baccarat дээр, ижил эргэлтээр банкир, тоглогч хоёуланд нь бооцоо тавих;
  • бонус саналыг бүлэг үйлчлүүлэгчид эсвэл синдикатын нэг хэсэг болгон ашиглах;
  • данс эсвэл бүлэг дансууд өөр тоглогчид хохирол учруулах давуу тал олж авах эсвэл бусад тоглогчид эсвэл бидэнтэй холбоотой хуурамч үйлдэл хийх зорилгоор системтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг бол (жишээлбэл, бусад тоглогчдыг хуурах эсвэл бүлэглэн тоглох тодорхой арга техникийг ашиглах замаар). ;
  • шагналын мөнгийг ашиглан урамшууллын онцлог горим бүхий тоглоом дээр тоглох, урамшуулал алдах, дараа нь хуримтлагдсан үнийг хоёрдогч хадгаламжаар нэн даруй бэлэн мөнгө болгох;
  • martingale бооцооны стратеги;
  • Таны урамшууллын хэмжээг ашиглан казиногийн бооцоо ба / эсвэл өндөр магадлалтай бооцоог байрлуулахдаа бодит мөнгөн дүнгийнхээ бүхэлд нь эсвэл нэлээд хэсгийг бага магадлалтай бооцоонд бооцоо тавих); ба / эсвэл
  • Таны анхны хадгаламжийн 25%-ээс дээш хувийг нэг бооцоо эсвэл бооцоо болгон байршуулах.

G. Дансны үйл ажиллагаа

 1. Хууль бус аргаар өөрийн дансанд ямар нэгэн мөнгө байршуулах нь хууль бус бөгөөд та ийм мөнгө хийхгүй. Дээрхээс үл хамааран компани нь мөнгө угаахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд бүх гүйлгээг шалгаж, сэжигтэй гүйлгээг холбогдох байгууллагад мэдээлэх болно гэдгийг үүгээр хүлээн зөвшөөрөх болно.
 2. Компани руу мөнгө байршуулахын тулд дараахь хадгаламжийн аргуудыг ашиглах боломжтой: Кредит (Их Британид байхгүй) ба Дебит карт, Утас шилжүүлэх, Нетеллер, PayviaPhone, Paysafecard, Trustly, Skrill, Sofort, GiroPay, Euteller, WebMoney, Qiwi, Zimpler, Ecopayz ба Fast BankTransfer. Төлбөрийн төрөл бүрийн бэлэн байдал нь таны бүртгүүлсэн улс, сонгосон валютаас хамаарна. Компани болон холбогдох төлбөрийн аргыг баталгаажуулсны дараа л таны дансанд дансны данс орох болно; ийм баталгаа хүлээн авах хүртэл таны данс ийм дансыг дансны үлдэгдэлд оруулахгүй. Компани нь зээл олгохгүй, зээл олгоход оролцдоггүй, зохион байгуулдаггүй, зөвшөөрдөггүй, эсвэл мэдсээр байж хөнгөвчилдөггүй. PayviaPhone-ээр хийсэн хадгаламж нь 15% боловсруулалтын хураамжтай бөгөөд таны хадгаламжийн дүнгээс суутгах болно.
 3. Эргэлзэхээс зайлсхийхийн тулд, хэрэв таны дансыг Мөрийтэй тоглоомын комисс зохицуулдаг бол та зээлийн карт ашиглан цахим түрийвч эсвэл онлайн төлбөрийн үйлчилгээнд бүртгүүлсэн аливаа зээлийн картыг оролцуулан дансандаа мөнгө оруулах боломжгүй.
 4. Компани нь өөрийн үзэмжээр, Компанийн гүйцэтгэсэн янз бүрийн хяналт, шалгалтын дагуу хадгаламжийн тодорхой хязгаарыг тогтоож байгаа нь таны анхаарлыг татаж байна. Эдгээр нь цаг хугацаа өнгөрөх тусам өөрчлөгдөж, харилцагч, хадгаламжтай холбоотой янз бүрийн шинж чанаруудын дагуу өөрчлөгдөж болно; жишээ нь, Paysafecard - нэг сайтад нэг хадгаламж тутамд 10-аас 700 фунт стерлинг байна.
 5. Компани нь Мөрийтэй тоглоомын комиссоос олгосон тусгай зөвшөөрлөөр дансаа Мөрийтэй тоглоомын комиссоос зохицуулдаг аливаа этгээдэд (Их Британийн үйлчлүүлэгчид) Компани ийм этгээдэд дансанд төвлөрүүлсэн хөрөнгийг юу болох, хэр зэрэг хэмжээгээр мэдээлэх үүрэгтэй. төлбөрийн чадваргүй болох тохиолдолд санг хамгаалдаг. Компани нь эдгээр харилцагчдын хөрөнгийг Компанийн зохицуулах үүргийн дагуу Компанийн өөрийн данснаас тусад нь хадгалах үүднээс тусдаа дансанд хадгална. Төлбөрийн чадваргүй болох тохиолдолд эдгээр санг хамгаалахгүй. Энэ нь мөрийтэй тоглоомын комиссын үйлчлүүлэгчдийн хөрөнгийг тусгаарлах хамгаалалтгүй тусгаарлалтын түвшинд тавигдах шаардлагыг хангасан болно. Нэмэлт мэдээлэл авахын тулд та энд дарж болно - Үйлчлүүлэгчдийн хөрөнгийг хамгаалах.
 6. Алдагдсан, хулгайлагдсан төлбөрийн хэрэгсэл, төлбөрийн хэлбэр өөрчлөгдсөн тухай компанид нэн даруй мэдэгдэх нь таны үүрэг; Ийм яаралтай мэдэгдэл өгөөгүйгээс үүдсэн аливаа хохирол, хохирлыг зөвхөн та хариуцах бөгөөд ийм хохирол, хохирлыг бид хариуцахгүй.
 7. Танд данснаасаа бусад тоглогчид мөнгө шилжүүлэх, дансан дахь бусад тоглогчдоос мөнгө хүлээн авах, бусад тоглогчид данс зарах, шилжүүлэх болон / эсвэл олж авах эрхгүй.
 8. Хэрэв таны дансыг Мальта дахь Тоглоомын газраас зохицуулдаг бол та өөрийн дансанд 12 (арван хоёр) сарын хугацаанд нэвтэрч ороогүй бол энэ нь Идэвхгүй дансанд тооцогдоно. Аливаа идэвхгүй данснаас компани нь таны данс идэвхгүй болохоос 30 (гучин) хоногийн өмнө танд ийм төлбөр гарах болно гэдгийг мэдэгдсэн тохиолдолд сард 5 (таван) евротой тэнцэх хэмжээний захиргааны төлбөр ногдуулна. төлбөрийн дээд хэмжээ нь таны дансны үлдэгдэл байх болно. Хэрэв та 30 (гучин) сарын хугацаанд өөрийн дансанд нэвтэрч ороогүй бол таны дансыг нойргүйдлийн дансанд тооцох бөгөөд энэ тохиолдолд компани таны дансны үлдэгдлийг (энэ хэсэгт дурдсан төлбөрийг суутгасны дараа) шилжүүлэх болно. ) Танд, эсвэл таны байрлал хангалтгүй байгаа тохиолдолд - Мальта Тоглоомын газарт.
 9. G.8 хэсэгт заасны дагуу таны данс идэвхгүй данс эсвэл идэвхгүй данс болох тохиолдолд (таны дансыг Мөрийтэй тоглоомын комисс зохицуулдаг бол энэ нь хамаарахгүй) ямар ч тохиолдолд цаашид ашиглахыг хориглох, хаах, мөн Компанийн таны дансанд байгаа бүх хөрөнгийг хураах, хураах эрх. Та энэ хаягаар компанитай холбоо барьж болно customersupport@instantgamesupport.com дансаа дахин нээх, / эсвэл дансны үлдэгдлийг буцааж өгөх хүсэлт гаргах. Эргэлзээ гаргахгүй байх үүднээс Компани нь таны хүсэлтийг хүлээн авах үүрэг хүлээхгүй тул холбогдох хүсэлтийг холбогдох баримт, нөхцөл байдал, эдгээр Нөхцөлүүдийн заалтын дагуу хянан үзэх болно.
 10. Энэ VI бүлгийн G.8 ба G.9 хэсгүүд нь Мөрийтэй Тоглоомын Комиссоос (Их Британи дахь үйлчлүүлэгчид) зохицуулдаг дансанд хамаарахгүй болохыг үүгээр тодруулсан болно; ийм акаунт идэвхгүй эсвэл уйтгартай болж хувирахгүй.
 11. Хаягаар Компанийн хэрэглэгчийн дэмжлэгт имэйл илгээх замаар та дансаа хаахыг хүссэн үедээ хүсч болно customersupport@instantgamesupport.comИйм хүсэлтийг хөнгөвчлөх үүднээс хэрэглэгчийн дэмжлэгийн дагуу тантай холбогдох болно.
 12. Компанийн анхдагч хэрэглэгчийн түүхийн танилцуулга нь тоглоомын түүхийн зөвхөн нэг хэсгийг өгдөг; Хэрэв та өөрийн тоглоомын түүхийг бүгдийг нь авахыг хүсвэл, компанийн хэрэглэгчийн дэмжлэгтэй холбоо барина уу customersupport@instantgamesupport.com,
 13. Бооцоогоо хийсний дараа түүнийг өөрчлөх эсвэл цуцлах боломжгүй.
 14. Арга хэмжээ эхэлсний дараа хийсэн бооцоо (тоглох мөрийд тооцохоос бусад тохиолдолд) ба / эсвэл бооцооны үр дүн тодорхой болсны дараа тавьсан бооцоо хүчин төгөлдөр бус тул танд ийм бооцооноос хожих эрх олгохгүй; ийм тохиолдолд бооцооны нийлбэрийг танд буцааж өгнө.
 15. Компани нь зарим үйл явдлын зарим бооцоо дээр дангаараа болон үнэмлэхүй байдлаар бэлэн мөнгө олгох боломжийг санал болгож болно. Энэхүү боломж нь санал болговол мөрий тавьсан үйл явдал дуусахаас өмнө таны бооцооны хэсгийг эсвэл бүх хэсгийг бэлэн мөнгөөр авах боломжийг танд олгоно. Бэлэн мөнгө олгох онцлог шинжийн дагуу танд өгөх өгөөж нь арга хэмжээний үеэр өөрчлөгдөж, Компани дангаараа, үнэмлэхүй үзэмжээр тодорхойлно. Бид аливаа арга хэмжээ болон / эсвэл бооцоонд бэлэн мөнгө олгох боломжийг олгох үүрэг хүлээхгүй бөгөөд энэ талаар ямар нэгэн мэдэгдэл шаардалгүйгээр энэ функцийг цуцалж болно.
 16. Бооцооны үр дүнг Компани үйл явдлыг зохион байгуулж буй холбогдох удирдах байгууллагуудаас нийтэлсэн албан ёсны үр дүнгийн дагуу баталгаажуулсан бөгөөд / эсвэл өөр мэдээллийн эх үүсвэрийн дагуу; албан ёсны үр дүн болон мэдээллийн бусад эх сурвалжуудын хооронд зөрчил үүссэн тохиолдолд Компани нь бооцооны үр дүнг тодорхойлно. Хэрэв компани бооцооны үр дүнг тодорхойлж чадахгүй бол мөрий хүчингүй болох бөгөөд мөрийцөлийг танд буцааж өгөх болно.
 17. G.16 хэсэгт заасны дагуу Компани бооцооны үр дүнг сайт дээр нийтлэх бөгөөд бооцооны үр дүнг хэвлэн нийтлэснээс хойш 72 цагийн дотор дансанд хожлын (хэрэв байгаа бол) дансанд шилжүүлнэ. Сайт дээр нийтлэгдсэн үр дүнгүүд болон Компанийн системд бүртгэгдсэн үр дүнгүүд (эсвэл Компанийн нэрийн өмнөөс гуравдагч этгээд ажиллуулдаг системүүд) хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд түүнийг дагаж мөрдөнө.

H. Буцаан авах

 1. Та өөрийн бодит мөнгөний үлдэгдлийг (таны хадгаламж, хадгаламжаас олсон аливаа хожлыг) хүссэн үедээ, ямар ч ерөнхий зохицуулалтын үүргийг дагаж мөрдөхөөс бусад тохиолдолд хязгаарлалтгүйгээр авах боломжтой.
 2. Гарахаасаа өмнө дор хаяж нэг удаа амжилттай хадгаламж хийх шаардлагатай.
 3. Таныг буцаан авах хүсэлт гаргахад шаардсан хөрөнгийг таны анх байршуулж байсан төлбөрийн хэрэгсэлд шилжүүлдэг.
 4. Гуравдагч этгээдийн бодлогын хязгаарлалтын улмаас таны төлбөрийн хэрэгслийг буцааж авах боломжгүй байгаа тохиолдолд төлбөрийг таньд ашиглах өөр төлбөрийн хэрэгсэлд буцааж авах болно.
 5. Хэрэв танд хадгаламжийн үлдэгдэл байгаа бол Компани бүх хадгаламжийг хүлээн авч баталгаажуулах хүртэл төлбөрийг хойшлуулах буюу зогсоох эрхтэй.
 6. Хэрэв таны банк эсвэл төлбөрийн хэрэгсэл нь буцаан авахтай холбогдуулан боловсруулалтын хураамж ногдуулсан бол энэ шимтгэлийг төлөх нь таны үүрэг юм.
 7. Бид тодорхой харьяаллын дагуу үйлчилгээгээ санал болгохоо больсон тохиолдолд буцааж авсны дараа боломжийн боловсруулалтын төлбөрийг (H.6 хэсэгт заасан хэмжээнээс хэтрэхгүй) танаас авч болно.
 8. Алдагдсан, хулгайлагдсан зээлийн / дебит карт эсвэл дэлгэрэнгүй мэдээллийг цахим түрийвч болгон өөрчилсөн тухай бидэнд нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй; таны зүгээс нэн даруй мэдэгдэл өгөөгүйгээс үүдсэн аливаа хохирол, хохирлыг зөвхөн та хариуцах бөгөөд ийм хохирол, хохирлыг бид хариуцахгүй.
 9. Буцаан татахад буцаан олголт тутамд 2.50 фунт стерлингийн хураамж төлнө.
 10. Цуцлалтын хязгаарлалт:
  • Визний зээл (Их Британид байхгүй) болон дебит картаас мөнгө татах нь орон нутгийн үнэт цаас гаргагчийн хязгаарлалтаас шалтгаалан тодорхой улс оронд боломжгүй юм.
  • MasterCard болон дебит картыг буцааж олгох нь хязгаарлагдмал тул боломжгүй юм.
  • Skrill, Webmoney, Qiwi-ийг өмнө нь төлбөрөө амжилттай хийсэн тохиолдолд буцааж авах сонголт болгон ашиглаж болно.
  • Зарим аргыг зөвхөн тодорхой улс орнууд болон тодорхой валютаар авах боломжтой байдаг.
  • Дэлгэрэнгүй мэдээллийг LiveChat эсвэл манай имэйл хаягаар дамжуулан манай хэрэглэгчийн дэмжлэгтэй холбоо барина уу. customersupport@instantgamesupport.com
 11. Хэрэв таны дансыг Мальта дахь Тоглоомын газраас зохицуулдаг бол данснаас авах хамгийн дээд хэмжээ нь (i) долоо хоногт 3000 фунт, (ii) сард 6000 паунд байна. Прогрессив jackpots тохиолдолд хожлыг бүрэн хэмжээгээр нь нэг удаа авах боломжтой. Бид өөрсдийн үзэмжээр эдгээр хязгаарыг үнэ цэнэтэй тоглогчиддоо нэмэгдүүлэх боломжтой.
 12. Хэрэв таны дансыг Мөрийтэй Тоглоомын Комиссоос (Их Британид үйлчлүүлэгчид) зохицуулдаг бол мөнгө авахад ашигласан төлбөрийн хэрэгслээ баталгаажуулах шаардлагатай. Дараахь баримт бичгүүдийн нэг буюу хэд хэдэнийг (эсвэл доор жагсааагүй нэмэлт баримт бичгүүдийг) бидэнд үзүүлэхийг танаас хүсч болно:
  • Хэрэв дебит картаар дамжуулан хадгалуулсан эсвэл буцааж авсан бол бидэнтэй хамт ашигласан картынхаа урд болон урд талын хэсгийг өгнө үү. Бид таны картын эхний ба сүүлийн дөрвөн цифр, таны нэр, хүчинтэй хугацаа зэргийг харах шаардлагатай. Аюулгүй байдлын үүднээс та 8 дунд цифр болон CVV кодыг хамрах боломжтой.
  • Хэрэв та цахим түрийвчээр хадгалуулсан эсвэл татан авбал цахим түрийвчний профайл хуудсан дээр таны нэр, имэйлийг харуулсан дэлгэцийн зураг эсвэл зургийг оруулна уу.
  • Хэрэв PayViaPhone-р байршуулсан бол бидэнтэй хамт ашиглаж байсан гар утасны дугаар, овог нэрээ харуулсан утасны төлбөрийнхөө зургийг оруулна уу.
  • Хэрэв өөр аргаар хадгалуулсан бол таны нэрийг харуулсан аргын зураг эсвэл скриншотыг оруулна уу.
 13. Таны төлбөрийн хэрэгслийг буцааж авах боломжгүй тохиолдолд таны авах боломжтой өөр төлбөрийн хэрэгсэлд буцаан олгох болно. Компанийн сэтгэл ханамжийн дагуу холбогдох баталгаажуулалтыг шаардана.
 14. Хэрэв таны дансыг Мальта дахь Тоглоомын газраас зохицуулдаг бол бид зараа буцааж авахаас өмнө зарим тохиолдолд таних бичиг баримтаа баталгаажуулах шаардлагатай болдог. Дараахь баримт бичгүүдийн нэг буюу хэд хэдэнийг (эсвэл доор жагсааагүй нэмэлт баримт бичгүүдийг) бидэнд үзүүлэхийг танаас хүсч болно:
  • Таны дансыг санхүүжүүлэхэд ашигладаг зээлийн / дебит карт: Картын хоёр талыг тодорхой, ойлгомжтой хуулбарлах шаардлагатай. Аюулгүй байдлын үүднээс картын урд талын дунд хэсгийн найман дугаар, картын хуулбарын ард гурван оронтой кодыг хасах шаардлагатай.
  • Хаягийн баталгаа: Энэ нь таны дансанд жагсаасан таны овог, хаягийг харуулсан саяхны хэрэглээний төлбөр эсвэл зээлийн картын хуулга хэлбэрээр ирж болно.
  • Иргэний үнэмлэхний нотолгоо: Таны анхны цуцлалтыг боловсруулахын тулд хүчин төгөлдөр гэрэл зургийн таних баримт бичиг шаардагдана. Иргэний үнэмлэх нь хүчинтэй паспорт, жолооны үнэмлэх эсвэл иргэний үнэмлэхний хуулбар байж болно. Бидэнд илгээсэн хуулбар дээр таны нэр, гэрэл зураг, гарын үсэг байх ёстой. Зарим тохиолдолд хууль ёсны болохыг нотлох баримт бичигт гарын үсэг зурж, мэргэшсэн нотариат, өмгөөлөгчөөр баталгаажуулж өгөхийг танаас хүсч болно.
 15. Хадгаламж / бооцоо / тоглоход ашигладаг хөрөнгө, баялгийн эх үүсвэрийг олж таньж, дэмжихийн тулд бид нэмэлт баримт бичгийг хүссэн үедээ авах эрхтэй.
 16. Мөнгө угаахтай тэмцэх болон үүнтэй төстэй асуудалтай холбогдуулан таны баримт бичигтэй холбоотой асуудал гарвал Компани нь нотариатаар гэрчлүүлсэн баримт бичиг шаардаж, таны дансыг (үүнд оруулсан бүх хөрөнгийг царцаах гэх мэт) түдгэлзүүлж болно.
 17. Гаргалт хийхийн тулд "Нярав" дүрс дээр дарж "Гаргах" сонголтыг дарна уу. Таны сонгосон татгалзан гаргах аргыг сонгоод, сонгосон зарлагын дагуу холбогдох маягтыг бөглөөд "Татах" дээр дарахад мөнгө татах үйл явц эхэлнэ.
 18. Бэлэн мөнгө гаргах бүх хүсэлт нь ажлын 3 өдрийн турш "Хүлээгдэж буй" хэлбэрээр гарч ирэхийг анхааруулж байгаа бөгөөд энэ хугацаанд та хүсэлтийг цуцлах боломжтой. Гаргах хүсэлтийг цуцлахын тулд "Цуцлахыг цуцлах" таб руу орж, зарлагын дүнгийн хажууд байгаа "Цуцлах" товчийг дарна уу.
 19. Ажлын 3 өдрийн дараа таны татан авалтын хүсэлтийн байдал "Боловсруулалт" болж өөрчлөгдөх бөгөөд та үүнийг цуцлах боломжгүй болно. Таны хүсэлтийг хүргүүлж, хөрөнгийг танд шилжүүлсний дараа танд имэйлээр мэдэгдэх болно.
 20. Цуцлалт болон бусад асуудлаар тусламж авахыг хүсвэл бидэнтэй холбоо бариарай. Таны данснаас мөнгө татах арга нь Кредит (Их Британид байхгүй) ба Дебит карт, Нетеллер, Пайзафекард, Скрилл, Трастли, Экопайз, Эутеллер, Циви, Вебмоней ба Банкны шилжүүлэг юм.

I. Хариуцлагатай тоглоом ба өөрийгөө хасах

 1. Үйлчилгээ нь таны хувийн зугаа цэнгэлд зориулагдсан гэдгийг үргэлж санаарай; Эдгээр нь таныг нэг шөнийн дотор баяжуулах зорилготой биш бөгөөд хожлын томъёо байхгүй. Мөнгөө төсөвлөж, тоглоомын дүрмийг мэддэг байхаа мартуузай. Https://www.gamblersanonymous.org.uk/, http://www.gamcare.org.uk/ эсвэл үүнтэй төстэй вэбсайтууд дээр байрлуулсан мэдээллийг хянан шалгаж, хариуцлагатай мөрийтэй тоглоом тоглож буйгаа баталгаажуулахыг бид танд уриалж байна. Цаашилбал, мөрийтэй тоглоход чиглэсэн арга хэмжээ авах, жишээлбэл таймер эсвэл бусад хэлбэрийн сануулагч ба / эсвэл үргэлжлэх хугацаа, мөрийтэй тоглох, бооцоо тавих, алдагдлыг хязгаарлах зэрэг арга хэмжээ авахыг бид танд зөвлөж байна. Хадгаламжийн хязгаар, бооцооны хязгаар, алдагдлын хязгаар, хуралдааны хязгаарлалттай холбоотой арга хэмжээг санал болгож байна. хязгаарлалтыг бууруулах нь даруй хүчин төгөлдөр болох бөгөөд хязгаарыг нэмэгдүүлэх нь хүчин төгөлдөр болохоос өмнө долоон өдөр (эсвэл таны дансыг мөрийтэй тоглоомын комисс зохицуулдаг бол 24 цаг) шаардагдана.
 2. Хэрэв таны дансыг Мальта дахь Тоглоомын газраас зохицуулдаг бол хязгаарлалтыг бууруулах нь шууд хүчин төгөлдөр болох бөгөөд хязгаарыг нэмэгдүүлэх нь хүчин төгөлдөр болохоос долоон хоногийн өмнө шаардагдана. Та тодорхой эсвэл тодорхойгүй хугацаагаар өөрийгөө ашиглахаас татгалзаж болно.
 3. Хэрэв таны дансыг Мөрийтэй тоглоомын комисс (Их Британийн үйлчлүүлэгчид) зохицуулдаг бол аливаа хязгаарыг бууруулах нь шууд хүчин төгөлдөр болох бөгөөд хязгаарыг нэмэгдүүлэх нь хүчин төгөлдөр болохоос 24 цагийн өмнө авах болно. Та үйлчилгээгээ хамгийн багадаа зургаан сараас 12 сар хүртэл хугацаагаар ашиглахаас татгалзаж болно (тус бүрээс дор хаяж зургаан сарын хугацаатай нэг буюу түүнээс дээш хугацаагаар сунгаж болно).
 4. Нэмж дурдахад бид өөрсдийгөө хасах, хөргөх сонголтуудыг санал болгодог (энэ бүлэгт дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно). Www.cyberpatrol.com эсвэл www.gamblock.com гэх мэт онлайн мөрийтэй тоглоомын вэбсайтууд руу нэвтрэх боломжийг хувь хүний компьютерээс урьдчилан сэргийлэх програм хангамж байдагт анхаарлаа хандуулахыг хүсч байна.
 5. Аливаа хасах хүсэлтийг үйлчлүүлэгчийн интерфэйс дэх хариуцлагатай тоглоомын хэсгээр дамжуулан эсвэл манай хэрэглэгчийн дэмжлэгтэй холбоо барьж (customersupport@instantgamesupport.com), компанид өгөх шийдвэрийн дагуу. Өөрийгөө хасах хүсэлтийг баталгаажуулахаас өмнө өөрийгөө хасах үр дагаврын талаар танд мэдээлэл өгөх болно. Хэрэв та өөрийгөө хасахаар шийдсэн бол одоогоор таны ашиглаж буй бусад алслагдсан мөрийтэй тоглоомын операторуудад өөрийгөө үл хамаарах байдлыг өргөжүүлэх талаар бодож үзэхийг зөвлөж байна. Таныг хасах үед тогтоогдоогүй аливаа бооцоог ердийн цагийн хуваарийн дагуу, дараа нь боломжтой бол Танд төлөх хожлыг ердийн байдлаар тооцно. Өөрийг нь хасах тохиролцсон хугацаанд дансны блокуудыг буцаах боломжгүй.
 6. Таныг хасах хүсэлтийг дагаж мөрдсөний дараа: (i) Таны дансыг хааж, таны дансанд байгаа аливаа хөрөнгийг танд буцааж өгөх болно; (ii) Таны хасагдах хүсэлтийг компанид хүргүүлснээс хойш боломжтой болмогц та үйлчилгээтэй холбоотой аливаа маркетингийн материалыг хүлээн авахаа болино; Гэхдээ энэ нь тодорхой газарзүйн бүсэд чиглэсэн, таныг мэдсээр байж оруулахгүй хөнжлийн сурталчилгаанд хамаарахгүй.
 7. Хэрэв таны дансыг Мальта дахь Тоглоомын газраас зохицуулж байгаа бол өөрийгөө хасах хугацааны үргэлжлэх хугацаанаас үл хамааран өөрийгөө хасах хугацаа дуусахад таны хасалт дуусч, та компанитай мөрий тавьж эхлэх боломжтой болно. мөн маркетингийн материалыг хүлээн авах.
 8. Хэрэв таны дансыг Мөрийтэй тоглоомын комисс (Их Британийн үйлчлүүлэгчид) зохицуулдаг бол таны өөрийгөө хасах хугацаа дуусахад дахин мөрийтэй тоглохын тулд эерэг алхам хийхээс бусад тохиолдолд ийм хасалт хүчинтэй хэвээр байх болно. өөрийгөө хасах хамгийн бага хугацаа зургаан сар) ба дахин мөрийтэй тоглохын тулд эерэг арга хэмжээ аваагүй бөгөөд ийм сурталчилгааны материалыг хүлээн авахаар тохиролцоогүй тохиолдолд танд маркетингийн материал ирэхгүй. Дахин мөрийтэй тоглох эерэг үйлдлийг дахин мөрийтэй тоглох боломжийг олгохоос нэг өдрийн өмнө хөргөнө.
 9. Өөрийгөө хасах хүсэлт гаргахдаа та одоо болон ирээдүйд хувийн мэдээллээ бүрэн, үнэн зөвөөр өгөхийг зөвшөөрч байгаа тул Сайт, үйлчилгээнд нэвтрэх / ашиглахыг хязгаарлаж болно. Хэрэв та өөрийгөө хасахаар шийдсэн бол бид таны өөрийгөө хасахыг дагаж мөрдөхийн тулд бүх боломжит хүчин чармайлтыг дайчлах болно. Гэсэн хэдий ч өөрийгөө хасахыг зөвшөөрч байгаа тул та өөрийгөө хасахыг тойрч гарахыг эрмэлзэхгүй байх үүрэгтэй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна. Үүний дагуу, хэрэв та бүртгэлийнхээ дэлгэрэнгүй мэдээллийг өөрчилсөн, эсвэл хуурамч, буруу, дутуу оруулсан нэмэлт онлайн дансаар дамжуулан мөрийтэй тоглож эхэлсэн эсвэл үргэлжлүүлэн тоглох юм бол танд учирч болзошгүй хохирол, үр дагавар, аливаа хариуцлагад бид хариуцлага хүлээхгүй. тохиролцсон өөрийгөө хасах байдлыг нарийвчлан авч үзэх эсвэл өөр аргаар тойрч гарахыг эрэлхийлэх Аливаа өөрийгөө хасах, хугацаа дуусах эсвэл үүнтэй төстэй үйлдэл нь Компанийн ажиллуулж буй бүх вэбсайтад хүчинтэй байх болно.
 10. Хэрэв та өөрийгөө сайтаас хасах эсэхээ сайн мэдэхгүй байгаа бол дараах зүйлийг өөрөөсөө асуугаарай.
  1. Өмнө нь танд донтох эмгэг илэрсэн үү?
  2. Та архи, согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ бооцоо тавьдаг уу?
  3. Мөрийтэй тоглоом таны өдөр тутмын амьдралд саад болж байна уу?
  4. Та илүү олон бооцоо тавьж өмнөх ялагдлаа нөхөх гэж байна уу?
   Хэрэв та дээрх асуултуудын аль нэг эсвэл хэдэнд нь "Тийм" гэж хариулсан бол үйлчлүүлэгчдийг дэмжих багтай холбоо барьж, хасагдах, мөн мэргэжлийн хүмүүсээс тусламж хүсэхийг зөвлөж байна.
 11. Хэрэв таны дансыг Мөрийтэй тоглоомын комисс (Их Британийн үйлчлүүлэгчид) зохицуулдаг бол та мөрийтэй тоглоомоос 1-42 хоногийн хооронд сэрүүн байх хугацааг хүсч болно. Хугацаа дуусах хүсэлтийг казино хариуцсан мөрийтэй тоглоомын хэсэгт байрлах казиногийн үйлчлүүлэгчийн сайтаар дамжуулан өгөх шаардлагатай. Хөргөх хугацаа дууссаны дараа танд Компанитай мөрий тавьж, маркетингийн материал хүлээн авах боломжтой болно.
 12. Та хариуцлагатай тоглоомын дэлгэцээр бодит байдлыг шалгах хугацааг тохируулж болно. Тохируулсны дараа, Тоглоомыг нэг сесс дотор тоглож эхэлснээс хойш өнгөрсөн хугацаа дэлгэцэн дээр гарч ирнэ ("Цаг тоолох"). Цаг тоолох нь таны тогтоосон бодит цаг хугацааны хязгаарт хүрсний дараа та Тоглолтыг үргэлжлүүлэн хийхийг хүсч байгаагаа хүлээн зөвшөөрөх хүртэл Тоглоомыг үргэлжлүүлэн тоглохоос урьдчилан сэргийлэх болно. Хэрэв та Тоглоомоо үргэлжлүүлэн тоглохыг хүсч байгаагаа хүлээн зөвшөөрвөл дараагийн бодит байдлын шалгалтыг хийх хүртэл Timecount-ийг дахин эхлүүлэх бөгөөд дээр дурдсан процесс эхлэх болно. Шинэ хуралдааныг эхлүүлснээр Timecount-ийг дахин эхлүүлэх болно. Цаг хугацааны аль ч үед та бодит байдлын шалгалтын хугацааг өөрчилж, / эсвэл цуцалж болох бөгөөд ийм өөрчлөлт, цуцлалт нэн даруй хүчин төгөлдөр болно (мөн өөрчлөгдсөн тохиолдолд Timecount-ийг дахин тохируулах болно).

J. Шагналын бодлого

 1. Сайтын санал болгож буй урамшууллын дагуу та шаардлага хангасан хадгаламжийг хийснийхээ дараа шууд хадгаламжийн урамшуулал авна. Хадгаламжийн урамшуулал нь урамшууллын мөнгө, үнэгүй бооцоо ба / эсвэл үнэгүй эргэлт хэлбэрээр таны урамшууллын үлдэгдэлд гарч ирнэ.
 2. Skrill-т байршуулсан хадгаламжийг бүх урамшууллын саналуудаас хассан болно.
 3. Тодорхой тоглоомуудыг урамшууллын мөнгөөр тоглох эрхгүй болгох эрхийг бид өөртөө хадгалж үлдэх болно.
 4. Нэмж дурдахад бид танд урамшууллын мөнгө, үнэгүй бооцоо ба / эсвэл үнэгүй эргэх хэлбэрээр үнэгүй урамшуулал өгөх боломжтой. Чөлөөт урамшуулал таны урамшууллын үлдэгдэлд гарч ирнэ.
 5. Хэрэв сайт нь Бүртгэлийн урамшуулал олгодог бол тухайн сайтад бүртгүүлж, хувийн хувийн мэдээлэл оруулаад дансаа идэвхжүүлсний дараа та Бүртгэлийн урамшуулал авах эрхтэй; Хэрэв та шинээр бүртгүүлсэн бол сайтад хэзээ ч дансгүй байсан тохиолдолд л өгнө. Бүртгэлийн урамшууллыг урамшууллын мөнгө, үнэгүй бооцоо болон үнэгүй эргэлт хэлбэрээр өгөх боломжтой. Бүртгэлийн урамшуулал таны урамшууллын үлдэгдэлд гарч ирнэ. Аливаа тоглогч Сайт бүрт зөвхөн нэг Бүртгэлийн урамшуулал авах боломжтой.
 6. Аливаа тоглогч Компанийн сүлжээнд 5 (тав) хүртэлх бүртгэлийн урамшуулал, 1 (нэг) спортын тавтай морилно уу урамшуулал авах боломжтой. Нэмж дурдахад ямар ч тоглогч дансандаа сар бүр 5 (тав) хүртэлх үнэгүй урамшуулал авах боломжтой.
 7. Таны мөрийтэй тоглоомыг эхлээд бодит мөнгөний үлдэгдлээс хасч тооцдог. Таны үлдэгдэл дэх таны жинхэнэ мөнгө тэг байх үед мөрийцөх мөнгийг таны урамшууллын үлдэгдлээс хийх болно. Хэрэв таны хийсэн бооцоо таны үлдэгдэл дээрх бодит мөнгөний хэмжээнээс их байвал бооцоо нь таны үлдэгдэл дээрх бодит мөнгөний нийлбэрээс, үлдсэн хэсэг нь таны урамшууллын үлдэгдлээс бүрдэнэ. Ийм бооцооны аливаа хожлыг бодит мөнгөний урамшууллын үлдэгдлийн хооронд ийм бооцоонд ашигласан бодит мөнгө ба шагналын үлдэгдлийн нийлбэрийн дагуу хуваана. Хэрэв дараагийн шатанд таны үлдэгдэл дэх таны бодит мөнгө тэгээс их байвал тухайн үе шатанд хийсэн аливаа мөрийцөл дахин таны үлдэгдэл дээрх бодит мөнгөнөөс гарна.
 8. Зөвхөн урамшууллын мөнгөөр хийсэн бооцоо нь J.19 ба J.20 ба J.21 хэсэгт ("Шаардлага") холбогдох мөрий тавих шаардлагад хувь нэмэр оруулна. Эхний амжилттай хадгаламжийн дараа хийсэн wagers л шаардлагад хувь нэмэр оруулах болно. Бодит мөнгөөр хийсэн бооцоо нь шаардлагад тооцогдохгүй. Хэрэв танд нэгээс илүү идэвхтэй урамшуулал байгаа бол хожсон байдал, шаардлагад оруулсан хувь нэмрийг эдгээр урамшууллын хооронд урамшуулал бүрийн эхний нийлбэрийн дагуу хуваана. Жишээлбэл, хэрэв танд гурван идэвхтэй урамшуулал байгаа бол эхний нийлбэр нь 2 евро, хоёр дахь нь 3 евро, гурав дахь нь 1 евро байсан бол хожлын болон шаардлагыг дараах байдлаар тооцно. 2-3-1 хуваагдал хүртэл.
 9. Видео покер ба / эсвэл хүчирхэг видео покерын бүх хувилбарт байрлуулсан бооцооны зөвхөн 5% (таван хувь) -ийг шаардлагын дагуу тоолох ёстой; Blackjack, Baccarat, рулет, покерын ширээний тоглоомууд болон / эсвэл jackpot тоглоомуудын бүх хувилбаруудад байрлуулсан бооцооны зөвхөн 10% (арван хувь) -ийг шаардлагын дагуу тоолно.
 10. Дараахь тоглоомууд нь Шаардлагад хувь нэмэр оруулахгүй: Cool Buck, Cool Buck 5 ганхах, Луугийн бүжиг, Oz ном, Оддын Bookie, Бикини үдэшлэг, Кой гүнж, Ozzy Osbourne, Bonanza, Diamond Mine, Beehive Bedlam, Fruit Blast, Epic Эрдэнийн чулуу, 1429 он тоолоогүй далай, ширэнгэн ой, зул сарын баярын нууц, астро домог: Лира ба Эрион, орхигдсон вант улс, Бейкерийн амттан, Кракены нүд, Алтан домог, Хюго 2, Азтай загасчин, Гэрийн тэжээвэр амьтад зэрлэгшдэг, Баялагт уурладаг, Ретро дамар , Retro Reels - Diamond Glitz, Retro Reels - Хэт их дулаан, Робин Худ, Робин Гуд баялгаа солих, Оддын мэлмий, Хүслийн мастер, Булш булаагч - Илдний нууц, Булш булаагч, Булш булаагч 2, Цамхагийн эрэлд, Нэрлээгүй бенгал бар, Номгүй Giant Panda, Untamed Wolf Pack, Wheel of Wealth Special Edition, Wealth of Wheel, Reel Rush 2, Jack Hammer 2, Big Bad wolf, Starmania, Ragnarok, Hot Blizzard. Компани нь өөрийн үзэмжээр шаардлагад хувь нэмэр оруулахгүй тоглоомуудыг дээр дурдсан тоглоомуудын жагсаалтад үе үе нэмж оруулах эрхтэй.
 11. Энэ хэсгийн заалтыг харгалзан зөвхөн нэг урамшуулал нэгэн зэрэг идэвхтэй байж болно. Бусад бүх урамшууллыг (үнэгүй эргэх, үнэгүй бооцоогоо хадгалахаас бусад тохиолдолд) "Хүлээгдэж буй урамшуулал" гэж үзнэ үү, мөрий тавихад тавигдах шаардлага нь зөвхөн идэвхтэй бонустай холбоотой шаардлагыг бүрэн хангасан эсвэл идэвхтэй урамшууллын хугацаа дууссан эсвэл дууссан тохиолдолд л эхэлнэ. ямар нэгэн шалтгаанаар цуцлагдсан; Нэмж дурдахад, хэрэв таны урамшууллын сан 0.50 фунтээс доош байвал дараагийн хүлээгдэж буй шагнал (хэрэв байгаа бол) одоогийн бонустай зэрэгцэн идэвхжих болно. Хүлээгдэж буй аливаа урамшууллыг (үнэгүй эргэлт, үнэгүй бооцоо авбал хэмнээрэй) мөрий тавих боломжгүй тул идэвхжихээс өмнө урамшууллын үлдэгдэлд харагдахгүй тул урамшууллын мөнгө 0.50 фунтаас доош байх тохиолдолд аваарай. Хүлээгдэж буй урамшууллын дараалал (үнэгүй эргэх, үнэгүй бооцоогоо хэмнэх) идэвхтэй болох нь танд өгөх цаг хугацааг үндэслэн явагдана. Та идэвхжүүлэхийг хүсч буй Хүлээгдэж буй бонусаас өмнө идэвхжүүлсэн болон Хүлээгдэж буй бонусыг цуцалж Хүлээгдэж буй Бонусыг идэвхжүүлэх боломжтой.
 12. Хэрэв та урамшууллыг цуцлахыг хүсвэл дансны таб> Шагналын түүх табын дор цуцлах боломжтой. энэ тохиолдолд Шагналт Хөрөнгийг мөн хасах бөгөөд бодит мөнгө болгохгүй.
 13. Та өөрийн бодит мөнгөний үлдэгдлийг (таны хадгаламж болон хадгаламжаас олсон аливаа хожлыг) хүссэн үедээ авах боломжтой. Гэсэн хэдий ч, шаардлагыг биелүүлэхээс өмнө таны бодит мөнгөний үлдэгдэлээс мөнгө авах тухай аливаа хүсэлт нь урамшууллын хөрөнгийг таны урамшууллын үлдэгдлээс бүрэн хэмжээгээр хасахад хүргэж, бодит мөнгө болгон хувиргахгүй; Хүлээгдэж буй аливаа бонусыг мөн хасах болно.
 14. Урамшууллын мөнгийг хүлээн авсантай холбогдуулан ногдуулсан холбогдох татварыг та дангаараа хариуцна.
 15. The bonus promotion and contest reward schemes may be subject to promotion-specific terms and conditions, provided to You in the applicable marketing materials, which must be read in conjunction with these terms and conditions.
 16. In the event that the Company deems that You acted in bad faith in relation to a bonus and/or a reward schemes and/or tried to abuse a bonus and/or a reward, You shall become ineligible to receive the bonus funds and/or the points and the Company shall be entitled to close Your Account. Abuse includes, but is not limited to, trying to create an unfair advantage, registering multiple accounts within the Company network in order to take advantage of any promotion and/or reward scheme, and/or in connection with receiving the bonus and/or points,wagering, alone or together with others, in a manner which provides for guaranteed profits irrespective of the outcome of the wagering.
 17. Any non-insignificant breach of this chapter shall entitle the Company to cancel and revoke the bonus funds and/or points, and Your Account may be closed.
 18. The Company reserves the right to alter this chapter, cancel, modify or suspend any offer, reward scheme and/or any promotion at any time and without prior notice – in respect of any bonus and/or points that has yet to be provided to You. Any bonuses and/or points granted prior to the change shall not be affected. The terms and conditions and the bonus policy that apply to any bonus received by You are the Terms and Conditions and its Bonus Policy that are in force at the time in which You sign up to the Promotion to which that bonus relates. Nothing in this section limits any other right and/or remedy granted to Us.
 19. Үнэгүй мөнгөн урамшуулал
  • Бүх үнэгүй мөнгөн урамшуулал ба тэдгээрээс бий болсон хожлын мөнгө нь урамшууллын сангийн нэг хэсэг юм.
  • The bonus funds from a free money bonus will be converted to real money only after wagering 50 (fifty) times the sum of the initial sum of the bonus (the "Requirement" " for the free money bonus). The Requirement must be met in full within 30 (thirty) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 30 (thirty) days' period.
  • Шагналын санг үнэгүй мөнгөн урамшуулалаас бодит мөнгө болгон хөрвүүлэхэд урамшууллын эхний нийлбэрээс 3 (гурав) дахин нэмэгдсэнтэй тэнцэх хэмжээгээр хязгаарлагдана. Хөрвүүлэх хязгаараас хэтэрсэн урамшууллын хөрөнгийг бодит мөнгө болгон хувиргахгүй бөгөөд таны урамшууллын үлдэгдлээс хасах болно.
 20. Үнэгүй эргэлт
  • Үнэгүй эргэлтээс олсон хожлыг холбогдох урамшууллын эхний нийлбэр гэж үзнэ.
  • The bonus funds from a free spin bonus will be converted to real money only after wagering 50 (fifty) times the initial sum of that bonus (i.e., the winnings generated from the original free spins) (the "Requirement" for the free spins). The Requirement must be met in full within 7 (seven) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money and You will not be entitled to the free spins; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 7 (seven) days' period.
  • Шагналын санг үнэгүй эргүүлэх урамшуулалаас бодит мөнгө рүү хөрвүүлэх нь 20 паунд байна. Хөрвүүлэх хязгаараас хэтэрсэн урамшууллын хөрөнгийг бодит мөнгө болгон хувиргахгүй бөгөөд таны урамшууллын үлдэгдлээс хасах болно.
 21. Үнэгүй бооцоо
  • Чөлөөт бооцооноос бий болсон хожлыг (бооцоо оруулсан үнэгүй бооцооны нийлбэрээс хасч) таны урамшууллын санд нэмэх болно.
  • The bonus funds from a free bet bonus will be converted to real money only after wagering 10 (ten) time the initial sum of that bonus (i.e., the winnings generated from the original free bet) (the "Requirement" for the free bets). The Requirement must be met in full within 7 (seven) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money and You will not be entitled to the free bets; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 7 (seven) days' period. The Event on which the free bet and/or bonus funds are wagered must end and have a result prior to the expiration of the bonus for the purpose of the 7 (seven) days' requirement.
  • Шагналын санг үнэгүй бооцооны урамшуулалаас бодит мөнгө рүү хөрвүүлэх нь 20 паунд байна. Хөрвүүлэх хязгаараас хэтэрсэн урамшууллын хөрөнгийг бодит мөнгө болгон хувиргахгүй бөгөөд таны урамшууллын үлдэгдлээс хасах болно.
 22. Rewards
  • In order to receive points and/or purchase an item with the points via the store, a Player must make at least one (1) deposit. points and items are subject to limitations as set in the applicable terms and conditions. Any use and/or redemption contrary to those terms and conditions is null and void.
  • Items purchased via the store will expire after 30 days from the date of the purchase.
  • All items purchased via the store must be wagered a minimum of 50 (fifty) times in 30 days; failure to do so shall result in the expiry of the points and/or in revocation of all winnings generated from such bonuses.
  • Winnings generated from free spin bonus purchased via the store are limited to £20
  • Winnings generated from items purchased via the store are limited to the lower of (i) 3 (three) times the items amount (and in the case of free spins – the bonus amount equals the winnings received from the free spin), or (ii) the total amount of deposits made by the Player until the date in which the bonus was received as a prize or redeemed at the store.
  • All items purchased via the store are subject to all other items terms and conditions.

K. Компанийн эрх мэдэл ба эрх мэдэл

 1. Компани нь сайтын үйл ажиллагаанд гарсан доголдол, үйл явдал болон / эсвэл бооцоотой холбоотой аливаа алдаанаас урьдчилан сэргийлэх, үүнд хязгаарлалтгүй, магадлал, арга хэмжээнд оролцогчдын нэр, бэрхшээл, / болон бусад алдаанаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор арилжааны хувьд боломжийн хүчин чармайлт гаргана. эсвэл бооцооны бусад бүрэлдэхүүн хэсэг. Гэсэн хэдий ч, ямар нэгэн шалтгаанаар сайтын системд ямар нэгэн техникийн гэмтэл (эсвэл бусад алдаа) гарсан тохиолдолд Компани нь үйл ажиллагаа доголдсон тохиолдолд Тоглоомын аль ч төрөлд оролцохыг цуцлах эрхтэй болно. Ийм тохиолдолд бидний хариуцлага, хариуцлага нь зөвхөн ийм тоглоомд оролцсоны төлөө таны төлсөн оролцооны хураамж ба / эсвэл бооцооны нийлбэрээр хязгаарлагдах бөгөөд таны дансанд ийм оролцооны хураамж ба / эсвэл мөрий оруулна.
 2. Компани нь ямар нэгэн шалтгаанаар үйлчилгээгээ төлөвлөсөн ёсоор гүйцэтгэх боломжгүй, үүнд компьютерийн вирус, алдаанууд, хөндлөнгийн оролцоо, зөвшөөрөлгүй хөндлөнгийн оролцоо, залилан, техникийн үйлчилгээг оруулах боломжгүй тохиолдолд үйлчилгээг цуцлах, цуцлах, өөрчлөх, түдгэлзүүлэх эрхтэй. алдаа эсвэл бусад шалтгаанаар Компанийн хяналтаас гадуур. Хэрэв танд ямар нэгэн алдаа гарсан тохиолдолд танд хожлын мөнгө олгох, эсвэл танд төлөх өр, төлбөрийн хэмжээ нэмэгдэхэд хүрвэл та эдгээр хожлыг авах эрхгүй болно. Та алдааг компанид нэн даруй мэдэгдэх бөгөөд компанид алдаатай дансанд оруулсан аливаа хожлыг компанид (Компанийн зааврын дагуу) буцааж төлөх эсвэл эсхүл компани өөрийн үзэмжээр таны данснаас эдгээр хожсонтой тэнцэх хэмжээний мөнгийг хасч болно. Компанийн танд өгөх ёстой аливаа мөнгөн дүнгээс ийм дүнг тооцох.
 3. Компани нь шийдвэрээ бичгээр бичгээр танд мэдэгдэх тул Танд үзүүлж буй үйлчилгээгээ цуцлах, цуцлах, өөрчлөх, түдгэлзүүлэх эрхтэй. Хэрэв энэ нь танд аль хэдийн олгогдсон эрхэд нөлөөлөхгүй бол.
 4. Компани нь таны эсвэл таны дансаар дамжуулан хийсэн аливаа бооцоо, бооцоо эсвэл бусад бооцоог хязгаарлах, татгалзах, цуцлах, түүнчлэн Тоглоомыг цуцлах (ийм цуцлалт нь таны эсвэл гуравдагч этгээдийн үйл ажиллагаанаас болсон эсэхээс үл хамааран) цуцлах эрхтэй. ), Компани нь аливаа залилан мэхлэх эсвэл бусад итгэл үнэмшилгүй үйлдлийг Компани болон гуравдагч этгээдийн эсрэг үйлдсэн гэж үзвэл; Компанийн зүгээс энэхүү үйл явдлын бүрэн бүтэн байдлыг эргэлзээтэй гэж та эргэлзэж байвал танай, тантай холбоотой хэн нэгэн болон / эсвэл гуравдагч этгээдээс эсэх талаар эргэлзээтэй гэж үзвэл үүгээр хязгаарлагдахгүй (ийм сэжиг нь хэмжээнээс хамаарч гарч болзошгүй юм. , Та болон / эсвэл бусад хүмүүс Компани болон / эсвэл гуравдагч этгээдтэй байгуулсан бооцооны хэмжээ, тоо, / эсвэл хэв маяг, түүнчлэн холбогдох эрх бүхий байгууллагууд болон / эсвэл арга хэмжээ зохион байгуулагч, спортын байгууллагын санаачилсан аливаа мөрдөн байцаалт); Ийм нөхцөлд та зөвхөн ийм тоглолтонд оролцсоныхоо төлөө төлсөн оролцооны хураамжийн нийлбэр ба / эсвэл бооцоогоо авах эрхтэй болно. Таны данс зохих журмаар тооцогдох бөгөөд та холбогдох Тоглоомоос хожих эрхгүй болно. хэрэв танд ийм хожил олгосон бол Компани таны үлдэгдлийг ийм хожлын хэмжээгээр бууруулна (мөн дансны үлдэгдэл хангалтгүй тохиолдолд та үлдэгдэл дүнг компанид буцааж төлнө). Хэрэв та Тоглоом тоглож байх үед Интернетээс салгагдсан бол (бусад итгэл үнэмшилгүй үйлдлийг санаатайгаар салгах замаар биш) Тоглоомын үр дүн болон таны дансны үлдэгдэл ийм тасалдалтаас өмнөх байдлаар хадгалагдах болно. Компани нь ямар нэгэн Тоглоомонд саад учруулж, / эсвэл техникийн бэрхшээлтэй тулгарвал та мөрий тавьсны дараагаар Тоглолтыг үргэлжлүүлэн тоглуулах, үргэлжлүүлэн тоглуулахыг зөвшөөрч байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд бүх боломжит арга хэмжээг авна. техникийн бэрхшээл гарсан. Хэрэв ийм нөхөн сэргээх боломжгүй бол Компани Тоглолтыг зогсоохыг баталгаажуулж, мөрийтэй тоглоомыг таны дансанд буцаан олгоно, шаардлагатай бол Мальта Тоглоомын газар эсвэл мөрийтэй тоглоомын хороонд энэ талаар нэн даруй мэдэгдэж, Тоглоом тоглохыг дахин эхлэхээс татгалзах болно. үүссэн алдаа дахин гарч болзошгүйг зааж өгсөн болно.
 5. Компани нь өөрийн үзэмжээр аливаа үйлчилгээ, болон / эсвэл урамшуулал, / эсвэл урамшуулал, / эсвэл шинэ Тоглоом, үйлчилгээ, урамшуулал, болон бусад зүйлийг үе үе өөрчлөх, өөрчлөх, зогсоох эрхтэй. эсхүл албан тушаал ахих - ийм үйлдэл буцаан аваагүй тохиолдолд. Өөрчлөлтөөс өмнө олгосон урамшуулалд нөлөөлөхгүй. Өөрчлөлтөөс үүдсэн Танд учирсан хохирлыг бид хариуцахгүй бөгөөд энэ талаар та бидний эсрэг нэхэмжлэх зүйлгүй болно.

Бидний хариуцлагын талаархи тайлбарууд

 1. Эдгээрээс үүсэх аливаа алдаа, орхигдолт, тасалдал, устгал, доголдол, ашиглалт, дамжуулалт удааширсан, холбооны шугам эвдэрсэн, хулгайд алдсан, устгасан, зөвшөөрөлгүй хандсан, өөрчилсөн, шууд болон шууд бус алдагдалд бид хариуцлага хүлээхгүй. үзэгдэл. Аливаа сүлжээ, шугам сүлжээ, Wi-Fi, Bluetooth, компьютер, систем, сервер эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчид, компьютерийн тоног төхөөрөмж, програм хангамж эсвэл имэйлийн техникийн асуудал эсвэл интернет дэх замын түгжрэлээс үүдсэн аливаа асуудал, техникийн доголдлыг бид хариуцахгүй. вэбсайт, гар утасны сайт эсвэл гар утасны програм. Үйлчилгээ ба / эсвэл таны данстай холбоотой эсвэл таны техник хангамж, / эсвэл програм хангамж болон / эсвэл өгөгдөлд хохирол учруулах систем, харилцаа холбооны алдаа, алдаа, вирус гарсан тохиолдолд бид таны өмнө хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд хариуцлага хүлээхгүй болно.
 2. Ямар ч тохиолдолд бид танай болон бусад гуравдагч этгээдийн ашиг, орлого, өгөгдөл, ашиглалт алдагдсанаас үүдсэн шууд, дам, санамсаргүй, онцгой, улмаар учирсан хохирол, нөхөн төлбөрийг хариуцахгүй. сайт, үйлчилгээнд нэвтрэх, ашиглах эсвэл бусад хэлбэрээр ашиглах.
 3. Бид сайтад агуулагдах ба / эсвэл санал болгож буй мэдээлэл, програм хангамж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тохиромжтой, найдвартай, хүртээмжтэй, цаг үеэ олсон, үнэн зөв эсэх талаар ямар ч мэдэгдэл хийхгүй. Бүх мэдээлэл, програм хангамж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ямар ч төрлийн баталгаагүйгээр "байгаагаар нь" өгдөг. Бид үүгээр тухайн сайтад агуулагдсан эсвэл санал болгож буй мэдээлэл, програм хангамж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой бүх баталгааг татгалзсан болно.
 4. Сайт дээр гарч буй мэдээлэл эсвэл бусад нийтлэл, агуулгад найдсанаас болж үүссэн хохирол, хохирлын талаар бид ямар ч хариуцлага хүлээхгүй тул та сайтад нийтлэгдсэн мэдээллийг баталгаажуулахыг урьж байна.
 5. Интернет үйлчилгээ үзүүлэгч эсвэл Танд сайт эсвэл үйлчилгээнд нэвтрэх боломжийг олгосон бусад гуравдагч этгээдийн аливаа үйлдэл, эс үйлдэхүйд бид хариуцлага хүлээхгүй.
 6. Санамсаргүй тоо үүсгэгч нь үйлчилгээтэй холбоотой санамсаргүйгээр үүсгэсэн үйл явдлыг тодорхойлж, таны хүлээн авсан үр дүн нь компанийн сервер дээр үзүүлсэн үр дүнтэй зөрчилдөх (эсвэл компанийн нэрийн өмнөөс гуравдагч этгээд ажиллуулдаг серверүүд) -ийг тодорхойлохыг хүлээн зөвшөөрч, хүлээн зөвшөөрч байна. Компанийн сервер дээр (эсвэл гуравдагч этгээд Компанийн нэрийн өмнөөс ажиллуулж буй серверүүд дээр) харуулсан үр дүн нь бүх тохиолдолд давуу байх ёстой. Компанийн бүртгэл (эсвэл түүний өмнөөс хөтлөгдсөн бүртгэл) нь таны үйлчилгээг ашиглах нөхцлийг тодорхойлох эцсийн эрх мэдэл байх болно гэдгийг та ойлгож, хүлээн зөвшөөрч байна.
 7. Та сайт, үйлчилгээг өөрийн эрсдэлд ашиглах бөгөөд сайтын болон аливаа үйлчилгээг өөрчлөх, сайжруулах, цуцлах, түдгэлзүүлэх, зогсоох зэргээс үүдэн гарах хохирол, хохирлыг бид хариуцахгүй. Сайт дээр холбоосууд гарч ирдэг аливаа вэбсайт, гар утасны сайт болон / эсвэл гар утасны програмын агуулгад тулгуурлан ашигласны үр дүнд учирсан хохирол, хохирлыг бид хариуцахгүй.
 8. Сайт, үйлчилгээ, сайтын агуулга, түүнтэй холбогдуулан ашигласан програм хангамжийг "байгаагаар нь" өгөх бөгөөд бид шууд болон далд хэлбэрээр (хууль, дүрмээр эсвэл бусад хэлбэрээр) үүнд хамаарах боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй баталгаа, мэдэгдэл өгөхгүй. Худалдааны чанар, шаардлага хангасан чанар, тодорхой зорилгод нийцсэн байдал, бүрэн бүтэн байдал, нарийвчлал, гуравдагч этгээдийн эрхийг зөрчихгүй байх, эсвэл сайт, үйлчилгээ, сайтын агуулга, түүнтэй холбогдуулан ашигласан програм хангамжийн талаархи хууль тогтоомж, журам. , эсвэл сайт, үйлчилгээ, сайтын агуулга болон түүнтэй холбогдуулан ашигласан програм хангамж нь тасралтгүй, цаг тухайд нь, аюулгүй, алдаагүй байх, эсвэл согогийг арилгах, эсвэл вирус, алдаагүй эсвэл үр дүн, эсвэл сайт эсвэл үйлчилгээгээр дамжуулан аливаа мэдээллийн үнэн зөв байдал.

M. Оюуны өмч

 1. Сайттай холбоотой оюуны өмчийн бүх эрхүүд (өөрөөр хэлбэл патент, зохиогчийн эрх, худалдааны тэмдэг, үйлчилгээний тэмдэг, лого, худалдааны нэр, ноу-хау эсвэл бусад оюуны өмчийн эрх), түүний бүх агуулга (үүнд орно, гэхдээ ороогүй болно) Хөтөлбөр, файл, видео, аудио, зураг, график, зураг, текст, програм хангамж), ба / эсвэл үйлчилгээ ("Эрх" гэх мэт) -ээр хязгаарлагдах нь Компанийн цорын ганц, онцгой өмч бөгөөд / эсвэл бусад өмч болно. тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн. Та эдгээр Нөхцөл, журмын дагуу бусад тохиолдолд Компанийн урьдчилж бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр эрхээ ашиглах эрхгүй бөгөөд үйлчилгээ ашиглах эсвэл бусад хэлбэрээр эрхийн аль нэг эрхийг олж авахгүй. Дээрхээс үл хамааран танд дараахь зүйлийг хатуу хориглоно: (i) хуулбарлах. дахин түгээх, хэвлэх, урвуу инженерчлэл хийх, задлах, задлах, өөрчлөх, орчуулах, үйлчилгээ ба / эсвэл сайтын эх код руу нэвтрэх оролдлого хийх, (ii) эх кодын үүсмэл бүтээлийг бий болгох; (iii) үйлчилгээг борлуулах, хуваарилах, лиценз олгох, дэд лиценз олгох, шилжүүлэх, түгээх, (iv) үйлчилгээ ба / эсвэл сайтыг гуравдагч этгээдэд ашиглах боломжтой болгох.

N. Хэрэглэгчийн дэмжлэг

 1. Сайт болон / эсвэл үйлчилгээтэй холбоотой аливаа зүйлтэй холбогдуулан та Компанитай хэзээ нэгэн цагт манай хэрэглэгчийн дэмжлэгээр дамжуулан холбоо барьж болно. customersupport@instantgamesupport.com
 2. Компанийн хэрэглэгчийн дэмжлэгтэй холбоотой аливаа харилцаа холбооны асуудлыг дээд зэргээр анхаарч, компанийн үйлчлүүлэгчдийг төлөөлөгчид цаг алдалгүй зохицуулж, шаардлагатай тохиолдолд холбогдох хүмүүст хүргэх болно.
 3. Компанийн ажилтнуудад хандаж таны зүгээс гаргасан аливаа зүй бус үйлдлийг Компани тэвчихгүй. Компани өөрийн болон үнэмлэхүй үзэмжээр таны зан байдал, утас, шууд чат, имэйлээр болон бусад хэлбэрээр Компанийн аль ч ажилтныг доромжилсон, доромжилсон гэж үзсэн тохиолдолд Компани өөрийн үзэмжээр, дансаа түр зогсоох (дотор оруулсан бүх хөрөнгийг царцаах гэх мэт) ба дансан дахь бүх урамшуулал, хожлын болон урамшууллыг хүчингүй болгох.

O. Өргөдөл, маргаан

 1. Хэрэв танд ямар нэгэн зүйлийн талаар гомдол гаргах шалтгаан байгаа бол бидэнтэй холбоо барина уу гомдол@instantgamesupport.com. Бид таны гомдлыг хянан шийдвэрлэх бөгөөд бүх маргааныг аль болох хурдан бөгөөд үндэслэлтэй шийдвэрлэх болно.
 2. Хэрэв таны дансыг Мөрийтэй тоглоомын комисс (Их Британийн үйлчлүүлэгчид) зохицуулдаг бол та гомдол гаргасан тохиолдол гарснаас хойш 6 сарын хугацаанд гомдол гаргаж болно.
 3. Хэрэв таны дансыг Мөрийтэй тоглоомын комисс (Их Британийн үйлчлүүлэгчид) зохицуулдаг бол бид таны гомдлыг 24 цагийн дотор хүлээн авсан гэдгээ мэдэгдэж, гомдлын бүх явцыг шаардсаны дагуу анхны гомдол гаргаснаас хойш найман долоо хоногоос илүүгүй хугацаанд явуулна. SR кодын заалт 6.1.1.2. Энэ үед Компани нь гомдлын эцсийн шийдвэрийг нарийвчлан тантай холбоо барьж, энэ нь гомдол гаргах үйл явцын төгсгөл бөгөөд хэрэв таны хүсвэл хараат бус ADR байгууллагад өргөдөл гомдлыг хэрхэн яаж өргөжүүлэх талаар мэдэгдэнэ. тийм.
 4. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK) and If We are unable to settle a complaint or dispute by any of Our internal procedures, You are entitled to refer the dispute to an alternative dispute resolution (ADR) entity. The applicable ADR entity is the Independent Betting Adjudication Service (IBAS) free of charge. You may contact IBAS as follows:
  Шүүхийн онлайн маягтаар http://www.ibas-uk.com Нүүр хуудас дээр - маягтыг мөн утсаар авах боломжтой (утасны дугаар 0207 347 5883).
  Эсвэл үйлчлүүлэгчид дараахь зүйлийг бичиж болно.
  Хараат бус бооцоот шийдвэр гаргах үйлчилгээ
  Шуудангийн хайрцаг 62639
  Лондон
  EC3P 3AS
 5. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority (MGA) and If You disagree with the final decision of the Company in respect of Your claim and/or dispute and would like to dispute it, then (a) inasmuch as it relates to any acts of the Company under its Maltese online gambling licence, you may bring Your claim and/or dispute following the receipt of the Company's final decision to the Malta Gaming Authority at https://www.mga.org.mt/support/online-gaming-support or to complaints.mga@mga.org.mt.

P. Бусад

 1. Эдгээр Нөхцөлүүд ба Та бид хоёрын хоорондын харилцааг Мальта улсын хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулж, тайлбарлаж, тайлбарлах бөгөөд та Мальтагийн эрх бүхий шүүхүүдийн харьяаллын дагуу харьяаллын дагуу үүссэн маргаантай холбоотойгоор харьяаллын дагуу харьяалагддаг. хүчин төгөлдөр байдал, зөрчил, тайлбар, гүйцэтгэл эсвэл эдгээр Нөхцөлүүд ба та бид хоёрын хоорондын харилцаанаас үүдэлтэй бусад шалтгаанаар. Гэхдээ эдгээр Нөхцөлүүдийн хүрээнд Компанийн Мөрийтэй Тоглоомын Комиссын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой аливаа зүйлийн талаар Английн хууль тогтоомжид хамаарах зүйл байхгүй болно.
 2. Компани нь таны дансанд байгаа үлдэгдэлтэй хэдийд ч хамаагүй таны дансанд байгаа эерэг үлдэгдлийг хэдийд ч тооцож болно.
 3. Компани нь энд дурдсан бүх эрх, үүргээ аливаа гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх, шилжүүлэх; Дээрхээс үл хамааран Сайт болон / эсвэл аливаа үйлчилгээг гуравдагч этгээд ажиллуулж болно. Та эдгээр Нөхцөлүүдийн дагуу өөрийн эрх, үүргийн аль нэгийг бусдад шилжүүлэх, бусдад шилжүүлэх, барьцаалах эрхгүй.
 4. Хэрэв эдгээр Нөхцөлд тодорхой заагаагүй бол эдгээр Нөхцөлд дурьдсан зүйл байхгүй: (i) итгэлцлийн харилцаа, та бид хоёрын хооронд ямар нэгэн агентлаг, зохицуулалт, итгэлцэл үүсгэх, түүнтэй ижил төстэй харилцааг бий болгох гэж ойлгоно; (ii) гуравдагч этгээдэд аливаа эрх, ашиг тусыг бий болгох эсвэл олгох, / эсвэл (iii) таны дансанд хадгалагдаж буй аливаа дүнг багтаасан (гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй) Компанийн аливаа активын аюулгүй байдлын сонирхлыг танд олгох.
 5. Бид танд эдгээр Нөхцөлүүдтэй холбоотой болон түүнтэй холбоотой мэдэгдлийг имэйлээр болон / эсвэл сайтаар дамжуулан өгөх боломжтой бөгөөд уг мэдэгдлийг танд илгээсэн өдрөөс хойш 24 цагийн дотор хүлээн авсанд тооцно. дээр дурдсан байдлаар.
 6. Аливаа эрх, эрх мэдэл, түүнтэй холбогдсон арга хэрэгслийг хэрэгжүүлэхэд бидний зүгээс гарах алдаа, саатал нь үүнээс чөлөөлөгдөхгүй, ийм эрх, хүч, хэрэгслийг дангаар нь буюу хэсэгчлэн хэрэгжүүлэхийг түүний бусад болон цаашид хэрэгжүүлэх, эсхүл хэрэгжүүлэхийг хориглохгүй. бусад эрх, эрх мэдэл эсвэл эмчилгээний хэрэгсэл.
 7. Хэрэв эдгээр Нөхцөлүүдийн аливаа заалтыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж эрх бүхий шүүхийн шийдвэрээр тогтоосон бол уг заалтыг эдгээр Нөхцөлөөс хасч, эдгээр Нөхцөлүүдийн үлдсэн хэсгийг ийм заалт байсан гэж тайлбарлах болно. тиймээс хасагдсан бөгөөд түүний нөхцлийн дагуу хэрэгжих ёстой; гэхдээ ийм тохиолдолд эдгээр Нөхцөл, шаардлагыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн зөвшөөрсөн хамгийн их хэмжээгээр, эрх бүхий харьяаллын шүүхээс тогтоосон хасагдсан заалтын утга, санааг хэрэгжүүлэх зорилгоор тайлбарлах болно. .

Q. Хэлний зөрүү

 1. Нөхцөл, нөхцлийг англи хэл дээр боловсруулсан болно. Энэхүү Нөхцөл, журмын орчуулсан хувилбар болон Англи хэл дээрх хувилбарын утга хоорондоо зөрүүтэй тохиолдолд англи хэл дээрх хувилбарын утгыг дагаж мөрдөнө.

Version 1.2.10 - 16.03.2021

Нэмэлт мэдэгдэл хүртэл хүчинтэй