انتخاب کنید

برنامه شما

فضای دیسک

پایگاه داده ها

دامنه ها

کاربران

حسابهای ایمیل

پهنای باند

پشتیبانی

قیمت

100%

پاداش خوش آمدید تا

$/€/£ 200

فقط بازیکنان جدید. شرط بندی ابتدا از تعادل واقعی اتفاق می افتد. با پرداخت 50 برابر جایزه ، ممکن است سهم در هر بازی متفاوت باشد. شرط بندی شرط بندی فقط در شرط های جایزه محاسبه می شود. پاداش 30 روز از زمان انتشار معتبر است. حداکثر تبدیل: 3 برابر مبلغ پاداش. سپرده های Skrill مستثنی است. شرایط کامل اعمال می شود